Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 678439

Dato: 14.09.2019

Jeg stiller meg sterkt imot videre utbygging av vindkraft i hele landet. Vi må ta vare på den uberørte naturen som er igjen, forhindre at fugler og insekter dør, slik de gjør i møte med vindturbiner. Vindturbiner kan lekke giftig olje i naturen, det kan bli is på rotorbladene om vinteren, disse isklumpene kan slynges langt, og skade både mennesker og dyr som ferdes i områder med vindturbiner, det betyr at turområder ødelegges der det settes opp vindturbiner, fordi det ikke er trygt å være der lenger. Mennesker som bor nær vindturbiner plages av lavfrekvent lyd, vil tro dette også plager dyrene i naturen.

Tanken på at Norge nå mister mye uberørt natur, plager meg. Jeg blir lei meg ved tanken på at barna mine, eller fremtidige barnebarn ikke skal få nyte naturen slik jeg er vokst opp med. Vi må verne om naturen for fremtidige generasjoner! Synes det er helt hårreisende at noen kan få lov til å rasere naturen slik det gjøres for å sette opp vindturbiner, og at investorer skal tjene penger på dette. Naturen er for folket, det ligger sterkt forankret i oss at vi er et folk som liker å være på tur og benytte oss av den fantastiske naturen vår, hvordan kan noen få politikere eller NVE bestemme at naturen må vike til fordel for vindturbiner? Det burde vært folkeavstemming for en så stor sak som dette! Det viser seg jo gang på gang at kommuner blir uansett overkjørt, eller at folk sin mening lokalt ikke blir tatt hensyn til. Motstanden mot vindturbiner mange steder i Norge er stor!

Det er ikke riktig at vår natur skal ødelegges for at Norge skal forsyne andre land med "grønn" vindkraft. I stedet burde vannkraftverkene opprustes, og at vi bruker solenergi der det er mulig. Og heller enn å fokusere på å lage mer kraft, burde det fokuseres på å få ned forbruket på alle mulige måter i samfunnet. Det kommer jo ikke til å bli en jordklode igjen, dersom menneskeheten fortsetter med det høye forbruket. Vi må begynne å tenke mer langsiktig, verne om naturen vår. Hvis vi kommer i en situasjon hvor natur, økosystemer, dyreliv og insekter er tapt for alltid, vil vi heller ikke kunne dyrke mat. Hva betyr mest? Mat eller strøm?

Hele problemet er at kraft nå er en vare som selges til høysbydende, slik at som med så mye annet i samfunnet er det pengene som teller mest. Det er hverken klima eller natur som teller mest i dag, det er fortjeneste som teller mest! Det at vindturbinene blir sett på som et grønt alternativ, er bare tull, et grønnere alternativ hadde vært å ikke lage kraften i det hele tatt. Det er populært å "ta hensyn til klimaet", da brukes dette for alt det er verdt som argument for at vindturbiner er bra, selv om investorer og andre involverte sannsynligvis ikke bryr seg om klimaet i det hele tatt, det er jo utsiktene til inntjening av penger, som gjør at de i det hele tatt investerer. Når det vurderes hvor grønn en type kraftproduksjon er, må alle deler av regnestykket være med. Skader på økosystemer, dyreliv, produksjon av utstyr, anleggsvirksomhet, transport, hvordan driften vil påvirke naturen, menneskene og dyrelivet - også på lang sikt. Vær så snill, ta vare på naturen vår!