Forsiden

Høringssvar fra Anne Kari Baarli

Dato: 19.05.2019

Stadig mer og mer av norsk unike og uberørte natur blir ofret og ødelagt for 100vis av år. Det er ikke slik vi forbereder oss på fremtiden... Dette er å destruere all mulig fremtid på veldig kort tid...

Økosystemet vårt er forbundet... Dvs. hvis en art bli forstyrret eller ikke får livsgrunnlaget som skal til, så påvirker dette HELE kjeden... Alt bli forstyrret og satt ut av spill... Nye tilpasninger gjør at flere arter faller i fra...

Mener dere virkelig at Norge og vårt unike kulturlandskap og vår uberørte natur skal ofres for vindkraft? Ser dere ikke selv hvor feil det er?

Vær så snill og våkne opp og ta til vettet!

Det er nok nå!!!