Forsiden

Høringssvar fra John Svendsli Otnes.

Dato: 30.04.2019

Lokalbefolkningen i de berørte områdene og de omkringliggende områdene bør involveres grundigere i vurdering av egnethet for utbygging av vindkraft. Det er svært viktig for deler av lokalbefolkningen å ha et miljø fritt for visuell- og lydforurensning.

Støtter forøvrig også opp om svaret fra Naturvernforbundet i Trondheim.