Forsiden

Høringssvar fra Mathias Hatlestad Larsen

Dato: 23.09.2019

Vindkraftutbygging er eit alvorleg overgrep mot naturen, befolkningen og dyrelivet i Noreg. Det vil bli gjort uopprettelig skade.

Det norske folk betaler prisen for utenlandsk strømprofitt, både med lommeboka, og ved uopprettelig tap av uerstattelig natur.

Det er ikkje behov for den ekstra strømmen som vindkraft i Norge kan produsere. Det er meir å hente på effektivisering av eksisterende vannkraftanlegg. I eit miljøperspektiv er dette uomtvistelig det eneste forsvarlige å fokusere på.

Eg protesterer mot raseringen av Norge, norsk natur og norske verdier som vindkraftutbygging medfører.