Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 123304

Dato: 04.05.2019

Nei til vindmøller ! Eg er mot utbygging av vindindustri i norsk natur. Vi må bevare naturen for fremtidige generasjoner - og samtidig finne gode løsninger på klimautfordringene. Å ta biomangfoldkrise og naturvern på alvor, innebærer ikke å avvise klimakrisen. Storskala vindindustri er ikke veien å gå - naturødeleggelsene blir for store. Vi får aldri naturen vår igjen. Vindindustri hører hjemme i sårbar, norsk natur.