Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 412434

Dato: 01.10.2019

Vindturbiner og tilhørende er ensbetydende med rasering av norsk natur, dyreliv og småsamfunn i en fart vi aldri før har sett maken til i fredstid. Støy og ikke minst helseskadelig infrastøy og visuell forurensning med blinkende lys og skyggekast er sterkt undervurdert og det ødelegger livskvaliteten til de som får dette i nærheten av seg. Striden rundt turbinene splitter og ødelegger og er en tragedie for mange småsamfunn. Vindkraft er som i vet heller ikke økonomisk bærekraftig uten subsidier, og vindindustrien seiler under falskt grønnt flagg. Har studert anleggene ved Egersund - det er en tragedie for folk og land som blir valset over og frarøvet natur og bokvalitet på denne måten. Det er så stygt at det er vanskelig å finne dekkende ord. Oppgrader heller eksisterende vannkraft og få eventuellt vindkraften til havs og ut av syne til folk. Ikke ødelegg vårt vakre land og Vestland på denne, det er nesten ikke til å tro det som skjer.