Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 463631

Dato: 01.10.2019

Nei til mere vindkraftutbygging