Forsiden

Høringssvar fra Edvin Kristensen

Dato: 01.10.2019

Grunnloven § 112 lyder slik: «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.

Dette er feil.

Det er et overgrep mot alle som får vindturbiner plassert i sin nærhet mot sin vilje.

Det koster mer enn det smaker.

Strømmen som vindturbinene produserer er sikkert solgt til airconditionanleggene på stadion i Doha. Smak på den. Er det ikke deilig å vite at AC-maskinene får kjølt ned utøverne med kraft fra vindturbiner i Norge? Godt for den globale klimaskrisen.

Prosessene er udemokratiske.

Utbyggerne er cowboyer og bruker midler og metoder som ikke hører hjemme i dette samfunnet.

Så omfattende inngrep i natur og påvirkning på innbyggerne i dette landet SKAL behandles på skikkelig måte. Det skal utføres omfattende konsekvensutredninger. Frister skal overholder og kravene skal innfris.

Lovnader blir ikke holdt og inngrepene er mer omfattende en framstilt. Utbyggere strekker grensene til det ytterste og bruker alle midler for å maksimere profitt.

Dette har foregått helt feil. Premissene lagt er for lite gjennomtenkte. Det er satt for lite krav til utbyggingene. De er fulgt for lite opp. Miljøhensyn er neglisjert. Andre myndighetsorgan er tilsidesatt for å presse utbygginger gjennom. Med hvilken motivasjon? Gladgjøre EU-representanter?

Dette går ikke. Det er allerede gått alt for langt.

Gjør det eneste rette; stopp. Tenk en gang til. Sov på det. Ta en pust i bakken.

Dette er ikke rett. Vi vil angre.

Stopp nå.