Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 425846

Dato: 01.10.2019

Ønsker ikke utbygging av vindkraft i Norge.