Forsiden

Høringssvar fra Christian Baden

Dato: 30.07.2019

Innspill til nasjonal ramme for vindkraft på land.

Jeg ser at flere områder i Sirdal er identifisert som aktuelle for utbygging av vindkraft formodentlig ved installasjon av vindturbiner/vindmøller.

Sirdal er et flittig brukt rekreasjonsområde for hele regionen. I Sirdal kan man blant annet nyte naturen ved å ta fotturer og skiturer i tilnærmet uberørt terreng. Sirdal er rett nok kjent som en betydelig vannkraftkommune, men man har sørget for å minimalisere de varige sporene etter utbyggingen - slik at det stort sett er usikker is på regulerte vann om vinteren som er det eneste sporet etter denne aktiviteten.

Dersom det åpnes for utbygging av vindkraft (ved vindturbiner/vindmøller), så vil man få en helt annen situasjon enn den man har i dag. Sirdal er et område der både fastboende, hytteeiere og andre tilreisende nyter frihet, stillhet og ro. Mange som ferdes i naturen i Sirdal drives av å kunne se den flotte naturen og nydelige utsikter fra de forskjellige fjelltoppene. En hel region av landet vil da stå i fare for å miste sitt viktigste fjellrekreasjonsområde, i og med at naturens skjønnhet vil ødelegges og stillhet ikke lenger vil kunne finnes - da som kjent vindturbiner/vindmøller vil medføre vesentlig støyforurensning.

Man kan forstå at Norge og Europa trenger mer fornybar kraft. Dersom denne kraften skal høstes fra vinden vil det ha store negative innvirkninger for nærområdene rundt vindturbiner/vindmøller. Det er derfor viktig å finne egnede områder. Det må være områder som ikke allerede er benyttet til ikke kompatibel aktivitet (så som rekreasjon/friluftsliv).

Sirdal er allerede i meget stor grad utnyttet til friluftsliv og rekreasjon. Man kan faktisk si at Sirdal er "solgt" til friluftsliv og rekreasjon - for både fastboende, hytteturister og andre turister. Man kan ikke da gå hen og selge det samme området til vindkraft - som ikke er kompatibelt med det førstnevnte. Det strider mot alminnelig rettferdighetsoppfatning.

Jeg vil derfor oppfordre til at dette prinsippet blir brukt ved all vurdering av vindkraftutbygging. Dersom de foreslåtte områdene for vindkraftutbygging allerede er "solgt" til andre interesser - så kan de slett ikke uten videre selges om igjen til vindkraftutbygging.

Christian Baden