Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 466114

Dato: 01.10.2019

Vannkraft er grønnere og med betydelig mindre inngrep i landskap og uberørt natur. En effektivisering og utbygging av mindre vannkraftverk samt supplering med nye burde erstatte vindkraften i de fleste av tilfellene. De foreslåtte regionene er de minst befolkede områdene, dermed med størst potensiale for uberørt natur, la set fortsette slik.