Høringssvar fra Janne Kristine

Dato: 30.09.2019

Galoppen må bremses når det gjelder utbygging av vindmøller i Norge. Det økende behovet for kraft kan ikke bare stilles, det må og være mulig å begrense forbruket! Skadene som påføres naturen er så store og alvorlige at utbygging ikke kan forsvares på noen måte.