Høringssvar fra Trond Rognebakke Bjørstad

Dato: 01.10.2019

All ny landbasert vindkraftutbygging i norsk natur må opphøre! Vi må spare på alle de verdifulle gjenværende urørte naturområdene vi har i landet vårt. Nedbygd natur får vi aldri tilbake. Vindturbiner fører dessuten til store skade på fuglebestander og kan i verste fall bidra til utryddelse av truede fuglearter. Norge må satse på energiformer som ikke har disse negative elementene ved seg!