Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 367740

Dato: 01.10.2019

1. Alternativet med å bruke samme pengemengde på oppgradering og utvidelse av eksiterende vannkraftverk er for dårlig utredet. Å nøysomt holde ved like og forbedre det vi allerede har bygget av vannkraftverk er åpenbart fornuftig. Ref uttalelser fra vannkraftmiljøet på NTNU.

2. Rasering av urørt natur er ikke kostnadssatt i reelle penger. Det betyr at ytterligere rasering av urørt natur faktisk er gratis med dagens modell. I tilfeller der forurenser ikke betaler (som i vindkrafttilfellet) er det viktig at samfunnet tar ansvar og utviser eierskap til problemet.

Det er ikke for sent å snu. Lytt til folket og lytt til lokalpolitkere.