Forsiden

Høringssvar fra Sissel M Bergh

Dato: 01.10.2019

Dette grådige jafset inn i så mye inngrepsfri natur er en regelrett katastrofe for artsmangfold -både for fauna, flora, dyr, fugler og insekter. FN har gitt ut to rapporter om to svært alvorlige miljøkriser i vår tid. Den første som kom i høst forteller om at tap av leveområder er årsaken til at så mye som en million arter står i fare for å dø ut. Menneskets appetitt etter dyrenes leveområder er umettelig. Den andre krisenrapporten handler om vårt forbruk som utløser co2 til atmosfæren og skaper temperaturøkning, ekstremvær, ismelting og havøkning. Våre politikere har ingen plan om å redusere vår bruk av fossile drivstoffer på noen områder. Tvert i mot bygges det flere veier for å øke biltrafikken og det planlegges stadige utvidelser av eksisterende flyplasser, i tillegg til at det skal letebores etter olje i de mest sårbare og fiskerike områder. Når vindindustrien har blitt ført fram som redningen, er dette basert på feilaktig gjengiving av tall. De enorme ødeleggelsene av natur som NVEs plan legger opp til, med spregninger av veier og fundamenter, - bruken av enorme mengder betong og stål, gruvedriften og smelteindustrien som skal til for å lage de enorme mastene som skal holde bladene, frakten av alt dette fra produksjonslandene, plastkompositen som brukes til å lage disse knivblad av vinger og som gradvis går over til mikroplast i møte med vindens kraft. Alle drap av fugler og insekter som vingene avstedkommer (Smøla vindkraftverk har til dags dato tatt livet av 100 havørn, 200 Smølaryper og minimum ca 300 andre fugler fra oppstart til i dag), reindriftens omkostninger der reindrift blir umulig både på grunn av støy fra mastene, sprengningsstein som kan skade reinsdyrene, beite som blir ødelagt og iskast som kan ta livet av folk og dyr på flere hundremeters i diameter - er overhodet ikke tatt med inn i regnskapet. Dette ville ha kostet enormt om utbygger og investorer skulle betale for hva de tar. Vindindustrien er overhode ikke lønnsom i de korte livsløpene til vindturbinene. Dessuten satses det nå på utgått teknologi - som blåses opp i størrelse for å oppnå noe som helst av effekt. Det finnes ny vindteknologi under utvikling som tar hensyn til at vindblader er drapsmaskiner, og heller skaper energi av vibrasjoner som samles opp. Men ingen av disse investorene er interessert i å satse på utvikling av dette. Det sier noe om seriøsiteten. De grønne sertifikaten kaster ut penger til fullstendig useriøse utbyggere som er drevet av profittjag. Dette er "grønnvasking" av en industri som er alt annet enn miljøvennlig. Vi må begynne med å se på vårt forbruk. Vi må oppgradere vannkraftverkene og satse på energiøkonomisering.

Dere velger å overkjøre lokalbefolkningen som må leve med lyd som går rett i kroppen og skaper stress, søvnmangel og påfølgende sykdom, som må leve med blinkende lys i toppen av mastene og skyggekast - en evig bevegelse. Som får ødelagt sine hjerteområder, sine fritidsområder, sine næringsområder og som i tillegg må betale utbygger gjennom "grønne sertifikater". Disse milliardene går rett i utbyggere/investorers lommer og vi sitter igjen med økte strømutgifter. Dette er regelrette ran! Naturmangfoldsloven, ILO-konvensjonen og demokratiet overkjøres.

Alle gitt konsesjoner må sees på på nytt og ingen nye bør gies. Det bør legges et lokk på utbyggingen for å utrede alle konsekvenser.

Utbyggingene av Stokkfjellet, Frøya, Haramsøya, Finnskogen må stoppes. De andre konsesjonene på is nå med en gang.

Sissel M Bergh