Høringssvar fra Roald Lende

Dato: 01.10.2019

Har NVE _vurdert_ behovet for landbaserte vindindustrianlegg? Nei, trodde ikke det.

Uten den korrupte økonomiske tilnærmingen fra de få som tjener på ødeleggelsene ville dette ikke være mulig. Alle andre ser galskapen.