Høringssvar fra Heidi Kysnes Høyheim

Dato: 27.09.2019

- Inngrep i naturen som følge av vindkraftverk er irreversible.
- Husk å ta med i beregningen at vindturbinene ikke varer evig. De har en utløpstid. Hvem skal fjerne dem og hvordan vil det se ut når produksjonen legges ned? Se til Tyskland og deres feilslåtte prosjekter på feltet.
- Strømmen som produseres skal vel i hovedsak eksporteres ut av Norge. Hvorfor skal Norge subsididiere prosjekter som feks Tysk Pensjonsfond tjener penger på?
- Vindkraftverk lager ikke bare støy og sjenerer, de er også farlige for fugler og dyr ellers.
- Arealutnyttelsen til vindkraftverk i fjellheimen er fryktelig dårlig. Kupert terreng gjør at turbinene settes med stor avstand over enorme områder. Bygg dem heller på havet.
- Oppgradering av eksisternde vannkraftverk bør komme milevis foran planlegging av nye vindkraftverk i urørt natur i Norge.

Jeg er imot vindkraftverk i urørt natur.

Urørt natur har en verdi i seg selv. Sett pris på den!!