Forsiden

Høringssvar fra Sandvatn Vel, Åseral kommune, Vest Agder

Dato: 18.09.2019

Styret i Sandvatn Vel går mot framlegget fra NVE. Vi ønsker ikke at dette blir vedtatt.

Vi er et hyttefelt langs Sandvatn, ved Flystveit i Åseral kommune, postadresse 4544 Fossdal.
Det ligger til sammen 75 hytter område, fordelt på to hyttefelt som begge har protestert mot planen til NVE. Hyttebyggingen her startet på nitten sekstitallet, og feltene er fremdeles ikke helt utbygd.

I NVEs forslaget til nasjonal ramme plan er de aller fleste toppene rundt vår hyttegrend innefor område som anbefales utbygd med vindturbiner. Dette går vi sterkt imot, og vil bekjempe eventuelle planer om å bygge her.

Kommunestyret i Åseral har med stort flertall sagt de ikke ønsker vindkraft i kommunen.

Vi mener generelt at lokale kommunestyrer bør ha vetorett i utbyggingssaker av denne typen, og at behandling av planen om framtida for vindkraftproblematikken i Norge bør behandles av Stortinget.

Vi hadde et godt besøkte årsmøte samla den 15.6.2019. Dette ga styre i mandat å sende en uttalelse til NVE, og vedtok enstemmig følgende uttalelse til Åseral kommune:

Vindkraft

Framlegging av nasjonal ramme for vindkraft på land

Årsmøte i Sandvatn Vel går mot planene fra NVE i forbindelse med nasjonal ramme for vindkraft som er ute til høring. Sandvatn Vel består av 35 hytter. For oss vil en utbygging av vindpark ha en negativ konsekvens for verdien av våre fritidsboliger, både økonomisk og bruksmessig. Et enstemmig årsmøte ønsker ikke vindkraft i vårt område, eller i område innenfor hørsel – eller synsvidde. Vindmøllene er visuelt forurensende og etablering av tilførsels veier vil medføre store inngrep i naturen. Vi synes utrykket vindmølleparker er misvisende, da dette mer framstår som industriområder i uberørt natur. Om det skulle bli en utbygging i vårt nærområde, vil dette være ødeleggende for vår natur opplevelse og våre tur- og rekreasjonsområder. Det er denne naturen og opplevelsen vår av stillhet og fred som gjør at vi i utgangspunktet har investert i hytter her i området. Ved nyetableringer vil nok ikke Sandvatn og Flystveit i Åseral være det foretrukne første valg, og verdien ved salg av hytter vil gå ned. Vi ønsker å ha fjellparadiset som det er i dag, uberørt natur med rikt dyre og fugleliv. Vi vil på innstendigste oppfordre Åseral kommune til å si nei til utbygging av vindkraft.

Sandvatn Vel, Årsmøte 2019
Jakob Larsen, leder
Trygve Trædal, kasser
Geir Sundet, kontaktperson angående Vindkraft