Forsiden

Høringssvar fra Erlend Bakke

Dato: 01.10.2019

Dei fleste vindkraftanlegg vil maltraktera naturmiljø i landskapa våre. Vindkraftanlegg som ikkje gjer det, bør byggjast og drivast for og av fellesskapen vår.