Forsiden

Høringssvar fra Gunnar Bekke Lehmann

Dato: 01.10.2019

Det er fremdeles behov for fornybar energi til verdiskapning i Norge. Vi har heldigvis plenty av det. Vi har i løpet av over 100 år tatt i bruk mye av energipotensialet i vassdragene via vannkraft. Ytterligere effektivisering av eksisterende vannkraftverk er likevel mulig, hvis det fra statens side legges økonomisk til rette for at det skal kunne skje. Så nå får dere la være å ødelegge mer natur, naturopplevelse og biologisk mangfold her i landet, gjennom storetablering av vindkraft på land. Ressursene tas i tilfelle fra Det Norske Folk. Tenk på det. Mvh Gunnar Bekke Lehmann