Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 138047

Dato: 25.09.2019

Eg vil med dette protestera på det sterkaste på all vidare utbyggjing av desse katastrofale møllene, dei drep ned fugl, det vert rasert Norsk natur for at storkapitalen skal få ennda meir kr på bok, dei forurensar med olje lekkasjar. kunne skrevet ennda meir. Det er ein katastrofe for nasjonen Norge de som Dykk her prøver og få pressa igjennom. Konsentrer dykk heller om å få utnytta dei elvane me allereide har bygd ut og forny det utstyret som er der, men då får Dykk ikkje anledning å selgja til utanlandske innvestorar. Dykk burde skamma Dykk som har vedteke å voldta Norsk natur =( =( =(