Forsiden

Høringssvar fra Nils Kobberstad

Dato: 01.10.2019

Vindkraft kan aldri dekke framtidas behov for elektrisk energi i Europa. Det gavner hverken klima eller miljø at Norges frie natur industrialiseres av vindkraftutbyggere, og dagens finansieringsordning med de såkalte grønne sertifikatene er både uklok og sosialt ubrukbar.

Jeg mener derfor at all videre satsing på landbasert vindkraft i Norge må opphøre, og at alle konsesjoner på anlegg som ikke er igangsatt må trekkes tilbake.