Forsiden

Høringssvar fra Sigrid Hansen Holmstrand

Dato: 01.10.2019

Jeg støtter uttalelsen til aksjonsgruppen «Nei til vindkraftverk på Sjonfjellet», ei aksjonsgruppe på 2700+ medlemmer, som forsøker å bevare den urørte naturen på Sjonfjellet.

Jeg er sterkt imot forslaget til nasjonal ramme. Vindkraft har store negative konsekvenser for naturen, for dyr, og for mennesker.

Ødeleggelse av naturen er ikke veien å gå for ei grønn framtid.

Insektsdød er allerede et problem, og vindmøller vil forsterke dette. Dessuten vil fuglearter som Hubro, havørn og fiskeørn lide. Mye av utbyggingen vil skje i torv. Dette er viktige lager for CO2, og det er veldig merkelig å ødelegge disse lagrene for å minske CO2-utslipp.

Man må bygge vei til hver eneste vindmølle. Laksefjordvidda feks er landets nest største inngrepsfrie område. Her har samene hatt rein, fisket og jaktet i flere tusen år. Dette vil bli ødelagt om det blir bygd vindmøllepark her. Det vil bli sprengt, gravd, fylt ut og planert i et område på over 78 kvadratkilometer. Støyen gjør at reinen ikke vil være i området med vindturbiner, og dette er hvor de beveger seg mellom sommer- og vinterbeite. Bygger vi ut her, kommer fremtidige generasjoner til å dømme oss for å ha rasert norsk kulturarv.

Det er mer effektivt å oppgradere våre allerede eksisterende vannkraftverk. I tillegg bør man ha fokus på energieffektivisering i både næringsbygg og privatboliger. Vi kan redusere strømforbruket her om vi isolerer bedre, har vannbåren varme, solceller, osv. Det bør tilrettelegges for at borettslag kan ha solceller.

Vi må redde kloden fra klimakrisa, men å utrydde arter og ødelegge norsk natur er ikke løsninga.