Forsiden

Høringssvar fra Anita Frøland Stølan

Dato: 18.09.2019

Jeg støtter:

Rendalen kommunes høringsuttalelse til nasjonal ramme for vindkraft

Mvh

Anita Frøland Stølan