Høringssvar fra Susanne Maria Dörfler

Dato: 01.10.2019

Hei, jeg er absolutt imot at det bygges mer vindparker som raserer vår natur og tilintetgjør vår fauna.
De fleste rovfugler er strengt vernet, og det er en skam at vi etter at vi har brukt millioner av skattepenger til å redde, for eksempel havørna, bare at de blir kvernet i hundretall av disse ekle fugleprocessorer.
Så hogges det ned mange verdifulle trær, myr blir tørrlagt og alt sammen gir mer CO2 utslipp enn hva vindkraft kan spare inn.
Ikke å snakke om mikroplasten de strør rundt når de korroderer dag etter dag.
I tillegg lever mange av turister som kommer til Norge til å se natur, ikke industrianlegg. Hvorfor i verden moderniserer dere ikke vannkraftverk som allerede er der?
Med vennlig hilsen
Susanne Maria Dörfler
Skiptvet