Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 100776

Dato: 23.09.2019

Betyr ikke vår fauna og dyreliv noenting lengre? Det er ikke ønskelig, verken for oss som lever nå eller fremtidige generasjoner at naturen blir bygget ned slik den blir med utbygging av vindturbiner. Vi har et ansvar å ta vare på naturen og det gjør vi ikke ved å ha store områder med vindturbiner. Europas og Tysklands behov for energi er et evig sluk. Vi kan ikke og vil ikke ødelegge naturen for å tømme den ut i dette sluket. Stopp utbyggingen før det er forseint!! Ta ansvar, stopp nå!