Forsiden

Høringssvar fra Elisabet Anuglen Kalsås

Dato: 30.09.2019

NEI til vindkraft i Kvinnherad

NVE har i sitt framlegg til nasjonal ramme for vindkraft på land peikt ut 13 område i Norge som er best eigna for vindkraft. Desse områda inkluderer areal i Kvinnherad kommune.

Kvinnherad har ein fantastisk flott natur. Kvinnheradsfjella er flotte friluftsområde som mange nyttar. Ei utbygging vil ha svært negative konsekvensar med inngrep der urørt natur vert øydelagt. Dette vil skade den flotte naturen, artsmangfoldet og friluftslivet vi har i kommunen vår.

Ved å bygge ut for vindkraft så har vi øydelagt den flotte naturen både for oss og komande generasjonar.