Forsiden

Høringssvar fra Ingeborg Hanssen Mauseth

Dato: 02.10.2019

Jeg er imot at Norge skal bygge flere vindturbiner. Jeg har sett hvordan det ser ut etter at de er satt opp. Kjenner folk som bor i nærheten av disse og hvilke ubehag de har fått i tilleg til ødelagt natur rundt seg, med store sår i sårbar natur. Økosystemene blir ødelagt og ulike arter blir skadet og dør som direkte følge av utbyggingen og i ettertid når armene til turbinene slår de ihjel. Vi har nok kraft i Norge og jeg ser det som meget betenkelig at vi skal godta at andre land f eks Tyskland får bygge her i Norge for så å fortsette med kullkraft hos seg selv . Hvorfor skal jeg godta at vi selger ut ren kraft til EU også må vi kjøpe inn kraft basert på kull når våre lagre er tomme? Vi har kun et Norge og mye av vår identitet er den rene Norske naturen som også gir penger i statskassen. Jeg ser det videre som meget urimelig at jeg som borger i Norge må finne meg i at naturen i distriktene skal raseres , det er en grunn til at vi har valgt å fortsette å bo her vi bor , vi elsker naturen og et villige til å spare strøm for å lette presset på det totale strømforbruket. Nei til mere rasering av den Norske naturen. Mer vennlig hilsen Ingeborg Hanssen mauseth