Forsiden

Høringssvar fra Arnt Kissten

Dato: 30.09.2019

Man kan ikke redde verden med å ødelegge naturen. Dere har langt på vei ødelagt reindriften på fosen, For å produsere reinkjøtt slipper man ut bare ut en brøkdel co 2 ,i forhold til vanlig landbruk og dere kaller det klimavennlig når dere rasserer reinbeite. !

Har ikke FNs rapport om tap av artsmangfold noe å si ?