Høringssvar fra Gravassryggen Velforening

Dato: 29.09.2019

På vegne av Gravassryggen Velforening i Sirdal kommune, område 52, oversendes høringssvar til nasjonal ramme for vindkraft.

Med vennlig hilsen

Camilla Grytten

Vedlegg