Forsiden

Høringssvar fra Frøydis Vangsøy

Dato: 02.10.2019

Jeg ønsker ikke vindkraftverk på norsk jord, særlig ikke i utsatte områder og områdene langs kysten, som øyperler som er hjemmet for mange ulike arter og liv. Dette går sterkt utover lokalsamfunnet, turisme og det biologiske mangfoldet. Det er utrolige ressurser som må til for å bygge disse vindkraftverkene, bla. sterke inngrep i naturen på grunn av massiv infrastruktur og dessuten verdifulle ressurser som mineraler og metaller som skal til for å heve disse vindturbinene opp fra jorda. Jeg ønsker at regjeringen hører på lokalbefolkningen, men også folk i storbyer, som har tatt et klart standpunkt om at dette ikke er ønskelig. Jeg, fra Oslo, ønsker ikke dette i små lokalsamfunn, hvor naturen burde bevares.