Forsiden

Høringssvar fra Jan-Tore Tingvoll

Dato: 30.09.2019

Jeg er i mot vindkraft på land da dette fører til ødeleggelse av den norske natur. Dette er skader som man ikke kan reversere når de er komt og jeg mener norsk natur bør forbli så naturlig og uberørt som mulig. Det finnes mange flere alternativer til kraftproduksjon.