Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 156612

Dato: 27.09.2019

Jeg er negativt til vindmøller på land fordi det gir irreversibelt skader i norsk uberørt natur.