Forsiden

Høringssvar fra Mads Bergva Isaksen

Dato: 30.09.2019

Om etablering av vindkraft i norsk natur

I Norge er det allerede stor kapasitet på fornybar strøm gjennom vannkraft hvor majoriteten av elektrisiteten kommer derfra.

Det kan hvis man tar et skritt tilbake se noe rart ut at man velger å gi utenlandske selskaper fri rett til å grave opp den unike norske naturen vi er kjent for og sette opp ruvende vindturbiner som ofte blir mye større i omfang enn søkt om.

Siden vindkraft krever mye større ødeleggelse av norsk natur per enhet energi enn vannkraft, og det allerede er etablert så stor kapasitet vannkraft må det ødelegges enorme områder med unik norsk natur for å få en mengde energi som vil kunne sammenlignes med det nivået vannkraft er på i dag.

Det er ofte er snakk om utenlandske aktører som etablerer vindkraft, det kan derfor se ut som prestisjeprosjekter de setter i gang for å vise at de bryr seg om fornybar strøm, men de må se til Norge fordi det er enklere å få til et slikt prosjekt her fordi mange land i Europa velger å ta ned og fjerne vindkraft på grunn av den direkte negative påvirkningen av miljøet.

jeg spør da: Er det bedre å ødelegge unik urørt norsk natur for prestisjeprosjekter av utenlandske aktører enn å jobbe mer aktivt for å spare på den fornybare strømen vi allerede har og satse mer på andre måter å produsere strøm på?

Mads Bergva Isaksen