Forsiden

Høringssvar fra Morten Jarnskjegge Knutsen

Dato: 01.10.2019

Jeg mener det er faunakriminalitet på det værste, ved denne raseringen av Norsk Natur!

Ikke trenger vi dette heller, og hvorfor skal Norge selges til utlandet?

Nei, Nok er Nok!! Moderniser vannkraftturbinene, og sats på Havstrømmer/Bølgekraft!