Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 210646

Dato: 30.09.2019

Vindkraft ødelegger fuglelivet og dermed en ikke fornybar enegikilde. Norge trenger ikke vindkraft. Stans denne galskapen.