Høringssvar fra Åge Gjerde

Dato: 24.08.2019

Kvinnherad Kommune bidreg i dag med 3-4% av den totale vasskrafta som vert produsert i Norge gjennom Blåfalli og Mauranger. Ved å oppgradere desse anlegga kan ein ta ut meir kraft enn ein nokon gong kan få av vindmøller. Då er det meiningslaust å rasere naturen i Kvinnherad. Dette må me unngå.

mvh

Åge Gjerde