Forsiden

Høringssvar fra Helga Wichmann

Dato: 25.09.2019

NEI TIL VINDTURBINER I NORSK NATUR
VINDINDUSTRI - DETTE ER SAKEN:
- NATUR omfatter både land og hav og vi har ansvar for å ta vare på begge deler. Fortsetter vi å øke forbruket og bygge ned naturen, ødelegger vi livsgrunnlaget vårt.
- 71 % AV BEFOLKNINGEN ER MOT vindindustri i norsk natur
- TAP AV NATUR er en like stor trussel som klimaendringene
- NORGE TRENGER IKKE VINDINDUSTRI: Oppgradering av eksisterende vannkraft vil gi mer energi enn all planlagt vindkraft - med minimale naturinngrep:
- VINDINDUSTRI HAR STORE NEGATIVE KONSEKVENSER for natur, dyreliv og folkehelse, både i Norge og i land hvor turbiner lages og skrotes:
- OPPRINNELSESGARANTIER - et gigantisk pengebedrag:
- HVEM FJERNER TURBINENE etter 15-20 år?
- INFRALYD: Vindturbiner lager lavfrekvent støy som er meget farlig for mennesker og dyr.
-
Vennlig hilsen Helga Wichmann epost:helga.wichmann@outlook.com