Forsiden

Høringssvar fra Arne Høyland

Dato: 16.09.2019

Hei

Ikkje øydelegg naturen med vindmøller, utnytt den vassbaserte krafta me har i landet og utnytt meir av solenergien. Eg legg ved ein song eg har laga om saka.

Møllefri Natur
eg er så glad når eg går på tur
ute i fri natur
glad for at eg ikkje bur i bur
for i landet vårt, i bygd og by
har me vatn, straum og mange fly
og ein luksus som ragar høgt i sky
så kor mange vindmøller må me ha
for at me skal synast alt er bra
kanskje treng me ingen ting
berre rein natur og vind
som me kan hausta og anda inn

Helsng Arne Høyland