Forsiden

Høringssvar fra Bernt Buvarp

Dato: 30.09.2019

Hei OED!

Det å industrialisere urørt natur er det absolutt dummeste man kan gjøre for å bremse klimaendringene, det er også en dårlig måte å bevare miljø og natur på.

Jeg vet ikke hvordan det har gått til at dere i regjering og storting er lurt til å tro at dette er en god idè, men de må ha vært flinke de som lurte dere.

Jeg er ingen ekspert på vindkraftfeltet, men sunn fornuft sier meg at det er miljøødeleggende å produsere alle disse vindturbinene, det å drifte dem er like skadelig for miljø og natur som hvilken som helst annen industri som beslaglegger store landarealer.

Sunn fornuft sier meg også at vi må prøve alle andre alternativer før vi ødelegger naturen, vi har mye uprøvd i Norge:

En ting er ENØK-tiltak, der kan alle innbyggere bidra med god hjelp fra statlige tilskudd, innsamling av solenergi på alle private bygg, offentlige bygg og militære bygg er enkle tiltak som kan iverksettes på veldig kort tid.

Brenselceller er en god løsning for energiproduksjon og varmeproduksjon, dette er i drift i boliger både i Japan og Tyskland med gode resultater. Brenselceller som drives av hydrogengass kan også brukes i kjøretøy. Dette er en framtidig bærekraftig og miljøvennlig energiproduksjon som dere må sette i gang tiltak for å få i gang i Norge.

Atomkraftverk er også en løsning vi må ha for særlig kraftkrevende industri, det er gjort forskning på å bruke Thorium som brensel, så da sier vi ja til atomkraftverk i og med at dette ikke er like skadelig som uran.

Konklusjon:

All nedbygging av natur må stanse umiddelbart, i hvertfall den nedbyggingen som har kommet i gang som følge av vindkraftindustrien. Vindkraftindustri er en veldig dårlig samfunnsøkonomisk industri.

Mvh

Bernt Buvarp

Namdalseid