Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 481691

Dato: 02.10.2019

Jeg er sterkt imot utbygging av vindkraft.