Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 333355

Dato: 27.07.2019

Det bør være et enkelt valg, stem nei. Vi har allerede gjort de fleste store, ville vassdragene våre om til badekar som fylles opp og ned etter behov. Villmark? Nei, det er det ikke lenger. Brukt og utnyttet natur? Ja.

Nå lurer dere på om vi ikke skal voldta store deler av norsk natur med skoger av vindmøller?! Det visuelle her er et utrolig viktig moment for opplevelsen av norsk natur. Vindmøller er faktisk enda verre enn demninger, nettopp fordi de er så synlige. Ikke bare skal vi finne oss i å se og høre disse monster-store mastene til enhver tid mens vi er på tur -- det er jo det som blir hverdagen til folk som bor der -- men vi må også se tusentalls døde fugler på bakken under vindmøllene. De er drapsmaskiner for både insekter og fugl.

Hva skal vi si til turistene som kommer til Norge? Det blir enkelt for dem å velge et annet land neste gang, et land som faktisk har mye mer "villmark" enn Norge.