Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 415747

Dato: 01.10.2019

Nei til vindmøller som energikilde i norsk natur!

Ja til å forbedre og optimalisere vannkraftanleggene som allerede har satt sine spor i naturen.