Høringssvar fra Rune Harald Hestmo

Dato: 26.09.2019

  1. Vi ser vel alle som har tilknytning og kunnskap om landområder, fugleliv, dyreliv og planteliv at vindparkindustri på landjorda tar livet av nevnte livsformer og at den vinninga som noen forseres med selvbegunstigelse ( les ; vindlobby, grunneiere, entrepenører etc.) er tragisk. Når man i tillegg prøver å lure allmenheten med at dette er et klimareddende tiltak, ord både fra betalte miljøorganisasjoner og kraftselskap blir dette for den oppegående mann og kvinne i Norge å se på som et landsbedrageri. Det finnes så mye kunnskap og forskning på dette at disse argumentene ikke holder mål, ja selv FN anser tap av naturmangfold som en større fare. Jeg er fra Fosen og har nå sett den enorme transformasjonen av naturen som har skjedd og fortsatt skjer i rekordfart grunnet brutal og ødeleggende industribygging på det som før var uberørte og unike naturområder.Staten, NVE, flere sentrale maktaktører og profittjagere bør skamme seg. Uvitenhet og ikke tilstedeværelse er i det hele og det store roten til alt vondt. Jeg er ikke lengre stolt over nasjonen Norge. Jeg som Norsk statsborger krever at all landbasert vindkraftindustri som er både naturødeleggende og menneskefientlig (les; samefientlig og ødeleggende for eksistensen for vårt urfolk, og de menneskene som får ødelagt sine nærområder og boforhold) stoppes umiddelbart.