Forsiden

Høringssvar fra Laila Matre

Dato: 18.08.2019

Eg er sterkt i mot vindkraft på land.

Kvinnherad kommune bidreg allerede mykje med grøn energi i form av vannkraft. Utgreiingar viser at oppgradering av eksisterande vannkraftanlegg vil gje større utbytte energimessig enn vindkraft. Ikkje minst vil dette spare naturen for massive og irreversible inngrep. Vern av fjellheim, urørt natur og dyreliv betyr mykje meir enn kortsiktig, økonomisk vekst! Mange av innbyggjarane i Kvinnherad kommune verdset friluftsliv. Tilgang til storslått natur, stillhet og ro er verdiar som er avgjerande til at mange velger å bli buande i kommunen. Politikarane bør lytte til innbyggjarane - som seier eit tydeleg NEI TIL VINDKRAFT I KVINNHERAD KOMMUNE!