Forsiden

Høringssvar fra Rikke Solem

Dato: 01.10.2019

Dette skurrer med vindkraftutbyggingen:
1) den er unødvendig. Samme effekt (energigevinst)kunne vært oppnådd med et annet fokus, feks opprusting av allerede eksisterende vannkraftverk, (der ødeleggelser av naturen allerede er skjedd) og andre moderniseringstiltak i eksisterende bygg og anlegg.

2)naturen ødelegges permanent. det er umulig å lime sammen fjellene igjen. Vi mennesker er ikke gudommelige så det klarer vi ikke, ei heller å repare myrer, erstatte utdødde arter, enten det er en mikroskopisk sopp eller hubroen.

3)det er tydelige kapitalistiske drivkrefter som ligger i bunnen, noen vil tjene store penger, og ingen midler skys. Det spilles på naturvern, miljøvern, grønn energi og det er bare ironisk! vi ser det jo alle mann, det er et skalkeskjul for at det skal se bra ut på papiret. Skjerp dere, å ødelegge noe er aldri natur- eller miljøvennlig.

4) folket, vi som eier Norge, blir overkjørt fordi dere som skal forvalte våre verdier har glemt at dere jobber for oss og fremtidige genreasjoner. skjerp dere! Dere ødelegger landet vårt permanent, dere vil flotte dere for andre statsmakter med fine ord, men det er vårt Norge som så tydelig vil se ut som en nålepute! Det er i vårt land at det blir splid i bygder og småsteder, vil disse sårene gro? Norge er hele Norge, vi henger sammen i historien og i folkesjela, dette er en hovmodig måte å opptre på.

5)det Norge er kjent for, den vakre naturen blir borte. ferdig med det, glem reiselivsnæringa.

6)Hus og hytter i vinindustriområder taper seg markant i verdi.
Er det noen som har tenkt på klasseskillet som vil vokse frem? overklassen som kan bo der de slipper industrien og slummen under vinturbinens støy og skyggekast? Ikke det?

7)hva vet dere _egentlig_ om påvirkningen på liv som utsettes for mer enn det visuelt skrikende? altså støyen og gjentagende skyggekast? Velger dere å måle bare det som passer dere for å få frem det dere har bestemt.

8) vindindustrien bygges opp med ekstrem forurensing.
Farlig utvinning av metaller som er nødvendige utvinnes et sted, kan det egentlig dokumenteres at standarden er like bra på utvinningen som vi ville krevd her?
Transporten av alle elementer, har et voldsomt omfang og er lang i både i kilometer og tid.
Hva slags sikring foregår mot forurensing under bygging?
Hva slags risikovurdering og sikring er det mot lekasjer og fragmentering fra vindindustrien lokalt ved drift?
Hva slags planer er det for oppryddingen? hvor skal de ikke-nedbrytbare elementene deponeres?

9) Hva skal vi med mer energi til om ikke for å forbruke mer? og er ikke _forbruket_ vårt grunnen til at vi har en klimakrise? Hvorfor gjøre mer av det som skader når man heller må tenke nytt og fornuftig i motsetning til grådig?

10) Hvor ender det? Hvis man tenker seg at man må ofre store deler av Norge for å få "grønn energi" hvor er break even ? Den finnes ikke. Det betyr at sci-fi filmer fra 70-80-tallet er et drømmebilde for den som vil tjene penger. Der naturen er borte og alt er mekanisert. For hvis man tror på klimakrisen så må man også tro på at vi mennesker klarer å ødelegge likevekten i naturen, som egentlig er en evighetsmaskin. Da må vi klare oss selv, og det er vanskelig å se at vi har kapasitet til det på noen måte, vi som art er hverken vise eller ydmyke nok til det.

Mitt forslag er å ikke vri på gamle tankemønstre men å ta krisen levert fra naturen som et hint om hva som skjer hvis vi fortsetter i samme spor. Vi må våge å tenke nytt. Det er ikke en naturlov at karusellen må gå fortere, men det er et varsel fra naturen at vi må tenke annerledes. ikke ødelegge mer, men ta vare på det vi har og bruke hodet. Det gjelder alt, enten det er vannkraftverk, hus eller klær. Kvalitet i alle ledd, ikke fort og feil. Det er kanskje vanskelig å selge inn i verden slik den er nå, men likevel, verden slik den er nå er i ferd med å endre seg dramatisk. Gode ledere vet å se bortenfor popularitetskonkuransen, og visdom er det eneste som teller når det gjelder!