Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 191332

Dato: 29.09.2019

Det må for guds skyld ikke komme vindkraft på land eller hav det er ødeleggende for fuglelivet , naturen og skader og forurensing i havet . Det må stoppes og det nå .