Forsiden

Høringssvar fra Eli Berg Haugen

Dato: 02.09.2019

Er imot vindturbiner i norsk natur fordi:

Turbinene krever at naturen blir ødelagt for alltid, kan aldri få tilbake knuste fjell

Turbinene skader og dreper fugler og dyr

Turbinenes estetikk, lys og lyd skader menneskenes psykiske helse

Turbinene får subsidier som folket må betale via strømregninga, og vi har ikke blitt spurt om vi vil støtte denne industrien

Vindkraft vil påvirke prisen på vannkrafta

Konsesjonene, så godt som alle, blir solgt ut til utenlandske kraftselskaper

Nye kraftlinjer må bygges, og det er det også vi som må betale gjennom nettleia

Kommunene får lite igjen.