Forsiden

Høringssvar fra Rune Hellem

Dato: 30.09.2019

Høyringssvar frå Rune Hellem

Lavikdal 30.09.2019

Eg treng ikkje skrive noko langt svar i denne saka, anna enn at eg er imot denne feilslegne vindkraftutbygginga som no føregår. Måten dette vert gjort på, mot store delar av innbyggjarane sine ynskjer er ikkje akseptabelt. På grunnlag av informasjon eg har tileigna meg gjennom media, informasjonsmøter og lokal kjennskap til terrenget ber eg om at NVE skrinlegg desse planane.

Venleg helsing

Rune Hellem

6947 Lavik