Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 347312

Dato: 01.10.2019

Norges natur er for verdifull både for klima og mental helse til at den skal ofres på denne måten. Flytt subsidiene til utbedring av eksisterende vannkraftanlegg og lytt til folkets motstand mot å ødelegge naturen dyre og fugleliv og folks helse.